Werkzaamheden groene loper tussen Oranjeplein en Kennedybrug

Hier volgtt een update van de werkzaamheden aan de groene loper tussen
Oranjeplein en de Kennedybrug.