Vanmiddag werd in het stadspark de Business Duckrace gehouden.
Ondanks dat het weer tegenviel was de belangstelling groot.