Fundering Tillystraat

Afgelopen ochtend zijn ze met de bouwwerkzaamheden aan de Tillystraat begonnen.
Ze zijn vandaag begonnen met de funderingspalen in de grond te krijgen.
Hier hebben ze voor de mortelschroefpalen methode gekozen. Bij deze methode worden de palen
de grond in geschroefd en niet zoals bij de hei-methode ingeslagen.
De geluidsoverlast blijft hierdoor voor de omgeving beperkt.
De komende tijd wordt de infrastructuur rond  deze straat aangepast.
Ik hou jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.