Pagode op het Kapel

Vanmorgen hebben ze met behulp van een kraan de Pagode op het kapel getild.
De Pagode is het hoogste punt van het Kapel.
Het was secuur werk maar met aanwijzingen van betrokkenen is de klus geklaard.
Pastor Mattie was een van de belangstellende en heeft zijn goedkeuring hierover gegeven.