Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

Foto's van het Buurtcafé 21 juni 2019

Bij de 19 e editie van het Buurtcafé, die druk bezocht werd stond de presentatie van het nieuwe beeldmerk van het Buurtnetwerk Wittevrouwenveld en het Buurtplan 2019 centraal.
Het beeldmerk geeft een kleurrijk beeld weer van de Groene Loper tussen de OLV Lourdeskerk en de Engel en is ontworpen door Jacqueline Wassen. Iedereen was zeer enthousiast en er waren veel complimenten voor de ontwerpster.
Nadat voorzitter Marcel Tonnaer het Buurtplan had toegelicht, werd dit onder applaus van de aanwezigen overhandigd aan Pieter van der Waa (Procescoördinator Zelfsturing van de Gemeente Maastricht), die zijn waardering uitsprak over de manier van werken en de initiatieven die vanuit het WVV worden gelanceerd.

Vervolgens kwam het thema ‘100 Jaar WVV’ aan de orde, waarbij al een aantal ideeën werden geopperd voor activiteiten in 2020 als het zover zal zijn. Ook werd al een aanzet gegeven tot samenwerking met Wyckerpoort dat volgend jaar eveneens 100 jaar geleden in de steigers werd gezet. Door de vrijwilligers van de VAP’ers (Vrijwillig Ambtenaar Politie) werden aan aantal zaken aan de orde gesteld en ook kreeg Marjolein Luimes (Veilige Buurten Team) tips mee om verbeteringen in de buurt verder uit te werken.
Het was een zeer levendige bijeenkomst waarbij het goed is om te constateren dat er veel betrokken buurtbewoners meepraten en meedenken.