Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

Het Verdrag van Maastricht

Afgelopen zaterdag was het Open Monumentendag.

Voor Open Monumentendag 2018 is landelijk het thema "In Europa".
Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Op 26 maart 2018 is in het Gouvernement aan de Maas het Europees Erfgoedlabel uitgereikt aan het "Verdrag van Maastricht " .
Feestzaal In de feestzaal van het Gouvenement aan de Maas werd op 9 en 10 december 1991 onderhandeld over het verdrag. Nederland was destijds voorzitter van de Europese Gemeenschap. In de feestzaal waren enkel de onderhandelaars van de twaalf lidstaten en hun staf aanwezig. Statenzaal
Het verdrag is op 7 februari 1992 in de Statenzaal ,vergaderzaal van provinciale staten van Limburg, ondertekend door de toen nog twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap.
Het is op 1 november 1993 in werking getreden.
De Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie.
Het Verdrag (formeel : Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de Euro). Door dit verdrag behoorden ook andere terreinen dan economische aangelegenheden en kernenergie tot het gemeenschappelijk Europese beleid. bestaande EG- Verdragen werden uitgebreid met bepalingen over buitenlands en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en onderdelen van de beleidsterreinen van justitie en binnenlandse zaken.
Verdrag van Maastricht Op 26 maart 2018 is aan het Verdrag van Maastricht het Europees Erfgoedlabel uitgereikt. Het "European Heritage Label" is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Locaties die het label krijgen staan symbool voor de Europese ideale van, waarden, geschiedenis en integratie.
De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.
Het hier getoonde Verdrag van Maastricht is een van de twee officiële kopieën die Nederland mocht ontvangen. Het originele verdrag is gearchiveerd in Rome.

Bron: informatieboekje Open Monumentendag 2018 in Europa, (gekregen bij het Gouvernement aan de Maas in Maasstricht)