Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

De 2 fleurige stoeltjes

Op zaterdagmorgen 9 mei 2020 had een wandelaar, (zij loopt dagelijks met haar hondje trouw over de groene loper ) de 2 nieuwe geel / witte stoeltjes aan de Groene Loper opgemerkt.
Zij plaatste een foto op de Facebook site van Buurtcafe WVV om de opgemerkte stoeltjes onder de aandacht te brengen.
Tijdens de gehele dag kwamen er leuke reacties op deze facebook site te staan van dit goede initiatief.
Ik ben hier foto’s van gaan maken met het idee wat er achter dit initiatief zit.

Ik kwam geheel toevallig onze bekende pastor Mattie Jeukens tegen en heb hem om informatie gevraagd.
De 2 stoeltjes zijn een initiatief en ontwerp ( en ook door haar gemaakt) van onze inmiddels bekende kunstenaar Gertje Dormans ( zij heeft ook het kapel op begraafplaats Oostermaas gemaakt en ontworpen). Zij wilde van de ene kant hiermee de 1 ½ meter economie op een ludieke manier onder de aandacht brengen. ( we moeten immers vanwege de corona maatregelen op 1 ½ meter van elkaar blijven.)
De 2 stoeltjes zijn immers d.m.v. 2 stoelruggen op 1 ½ meter aan elkaar bevestigd.
Van de andere kant wilde zij een herdenkingsplaats maken om de onlangs bekende overleden vrouw ( Lucie Claessens) te kunnen herdenken. ( Zij was in Wittevrouwenveld bekend als de ondersteunster van Pastor Mattie Jeukens.)
Tijdens het maken van de foto’s kwam ik ook een ijzeren bankje voor de hoofdingang van de kerk tegen. Dit bankje was mij helaas nog nooit opgevallen.
Dit bankje is ook gemaakt en ontworpen door onze bekende kunstenaar Gertje Dormans.
Zij heeft dit bankje gemaakt met materialen die over gebleven zijn bij de tunnelbouw.
Wittevrouwenveld mag blij zijn met haar initiatieven en ook dat zij deze kunstwerken met goedkoop restmateriaal weet te maken.
Hopelijk zijn de gemeente en zijn ook de andere mensen ons goed gezind en laten dit kunstwerk staan en met rust.
Al met al zijn we blij met dit soort initiatieven die de corona crisis een kleur en een gezicht geven.
Een grote chapeau voor onze kunstenaar Gertje Dormans en we laten ons in de toekomst nog door haar verrassen.

Bron: Pastor Mattie Jeukens