Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

Begrafenis Politievrijwilliger

Afgelopen ochtend was in besloten kring de begrafenis geweest van de in Maastricht
alom bekende politievrijwilliger Jack Smeets .
Jack was slechts 64 jaar geworden en was vanaf juli 2018 actief als politievrijwilliger in
de ondersteuning van het basisteam Maastricht.
Hij maakte deel uit van de Buurtpreventie, waarbij hij als ogen en oren van de wijkagenten
zichtbaar aanwezig was in o.a. Wittevrouwenveld en de andere wijken van Maastricht.
Jack was een geliefde persoon in Maastricht en we gaan hem missen.

Bron: facebook pagina Politie Basisteam Maastricht