Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

Milieuperron Wittevrouwenveld

Beste Facebook vrienden.

Vreemd stonden we als bewoners van het Wittevrouwenveld
begin deze maand op te kijken dat gemeente Maastricht
met het nieuws naar buiten kwam dat het Milieu Perron op de Burg. v. Oppenstraat
vanaf komende woensdag gaat verdwijnen.

verleden jaar is er veel geld in gestoken om dit perron te vernieuwen.
In de omliggende woningen / appartementen hebben we helaas te maken met mensen
die slecht ter been zijn. Voor hen is het een grote opgave om naar de Noormannensingel,
Olld Hickory plein, of de Dr. Schaepmanstraat te lopen om hen gescheiden afval kwijt te kunnen.
De gemeente heeft ons beloofd dat ze naar een andere oplossing gaan zoeken.
Vreemd is het in ieder geval dat er bij de nieuwbouw geen rekening is gehouden met
het al bestaande milieu perron.
Wij hopen als bewoners van het Wittevrouwenveld dat de gemeente zich aan hen woord
houdt en op korte termijn met een nieuwe locatie komt.

Met vriendelijke groet
George Seelen
Buurtredacteur Thuisinmaastricht, Wittevrouwenveld, Wijckerpoort, Maastricht