Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

Algemene Ledenvergadering CDA Maastricht

Ik ben als buurtredacteur van Maastricht afgelopen avond uitgenodigd om de algemene ledenvergadering van het CDA Maastricht als fotograaf bij te wonen.
Het was voor mij een eer om dit eens van kortbij mee te maken.
Op deze ledenvergadering werd wethouder en 1e locoburgemeester Vivianne Heijnen als lijsttrekker uitgekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Wethouder Vivianne Heijnen is verantwoordelijk voor de portefeuille:
- Economie en arbeidsmarkt
- (EU) regionalisering
- Wonen
- Welstand
- vergunningverlening
- Sociale Innovatie (Burgerparticipatie, activering buurten
- Smart City

Vivianne Heijnen gaf als reactie dat ze blij en vereerd is om de lijst de komende gemeenteraadsverkiezingen te mogen voorttrekken.

George Seelen
Buurtredacteur Thuisinmaastricht, Wittevrouwenveld, Wijckerpoort, Maastricht