Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

Buurtcafé: Wat kan er beter in de wijk?

Afgelopen 24 juni organiseerde Buurtnetwerk Wittevrouwenveld weer een Buurtcafé.
Dit is een moment waar buurtbewoners bij elkaar komen. Ook kan het buurtnetwerk peilen wat
er in de wijk speelt.
Dit keer lag de focus op wat er beter kan in de wijk.
Pieter van der Waa (van de gemeente) gaf een presentatie over de Leefbare Wijken Aanpak (LWA).
Deze aanpak is de opvolger van de veilige buurten teams.
Professionals vanuit verschillende organisaties komen bij elkaar samen met bewoners.
Door de input van bewoners kijken ze hoe ze kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de wijken.
Met andere woorden: wij zijn aanzet! Buurtbewoners konden na de presentatie aan de hand van drie thema’s aangeven wat beter kan in de wijk.
De drie thema’s waren veiligheid, mobiliteit en openbare ruimte.
Bij het thema mobiliteit werd bijvoorbeeld gesproken over te weinig stoepverlagingen.
Het is moeilijk voor mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel zich veilig en makkelijk te verplaatsen.
Daarna gingen we in gesprek over de Groene Loper. Wat vinden we van de Groene Loper?
Voor wie is de Groene Loper? Wat willen we doen op de Groene Loper? Deze vragen stonden centraal.
Er werden veel verbeterpunten en wensen benoemd.
De verkeersituatie kan veiliger. Ook zou meer ruimte voor ontmoeting fijn zijn. Alles wat gezegd werd
door buurtbewoners is opgeschreven en verzameld door het buurtnetwerk.
Wil jij op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de buurt? Of wil jij ook naar een Buurtcafé komen? Stuur een mail naar info.buurtnetwerkwvv@gmail.com.
Dan voegt het buurtnetwerk je toe aan hun mailinglijst.

George Seelen
Buurtredacteur: ThhuisinMMaastricht, Wittevrouwenveld, Wiijckerpoort, Maastricht