Georgemaastricht.nl

Georgemaastricht.nl

Najaarsconcert van de Gele Rijders

Afgelopen middag vond onder grote publieke belangstelling het jaarlijkse najaarsconcert van
R.K. Harmonie St. Caecillia “De Gele Rijders “ in trefcentrum Edi in Wittevrouwenveld plaats.

Zij hadden dit concert in samenwerking met fanfare Concordia ( uit oud Caberg) georganiseerd.
Nadat Harmonie de Gele Rijders hen speciaal ingestudeerde repertoire ten gehore had gebracht,nam fanfare Concordia deze concert middag over.
Zij gaven aan een aantal jaren geleden een andere weg ingeslagen te zijn door pop muziek van het verleden in fanfare klanken ten gehore te brengen.

Het was een geslaagde middag en het is goed te zien dat de verbinding van de verenigingen uit Wittevrouwenveld verder rijkt dan de omliggende wijken en dat ze van elders graag hier naar toe komen. Hopelijk vind deze traditie nog jaren plaats.

George Seelen
Buurtredacteur Thuisinmaastricht, Wittevrouwenveld, Wijckerpoort, Maastricht