Buurtcafé 10 oktober 2018

Er werd afgelopen avond onder grote belangstelling een buurtcafé gehouden.
De punten die afgelopen avond aan de orde kwamen waren:
1 Terugblik op het vorige Buurtcafé
Er werd door de voorzitter van het Buurtcomité Wittevrouwenveld een memoriam uitgesproken naar aanleiding van het overlijden van oud-minister Ella Vogelaar, Zij had zich sterk ingezet voor de sociaal zwakkere buurten zoals Wittevrouwenveld, Wijckerpoort, Nazareth en Limmel. Zij heeft deze buurten ook tweemaal bezocht.
2 De ( positieve ) gezondheidsambassadeurs zijn intussen een tijdje in de buurt aan de slag, wat hebben ze ontdekt en er werd nog even stil gestaan bij het bezoek van minister Bruins en koning Willem Alexander op 4 september jl, verder zijn ze ingegaan op vragen die er vanuit de geïnteresseerden kwam.
3 Op 23 oktober gaat het fietslichtjesproject weer van start . Veilig onderweg in donkere dagen, Speciaal voor de jongere deelnemers.
4 Richard van Proemeren ( de afvalcoach in Maastricht Oost) kwam zich voorstellen en vertellen over het project “op naar 0 kilo afval” Wat moet waar in welke zak en in welke container op het milieuperron. Uit de zaal kwamen verschillende vragen over het komend afvalbeleid.
5 Volgend jaar bestaan Wittevrouwenveld en Wyckerpoort 100 jaar, het wordt samen gevierd , wat wordt er gedaan, er werd wat verteld over de plannen en er is inmiddels een subsidieaanvraag gedaan bij de Gemeente en als die wordt toegewezen kunnen ze begin 2020 ermee starten.
6 Een van de redenen van beide buurten om het samen te vieren is de Groene Loper, een ideale verbindingsweg tussen noord naar zuid, maar ook van west naar oost, Govert Derix (stadsfilosoof en schrijver) kwam naar onze meningen peilen hoe we erover denken, hoe zien we de groene loper, is het alleen een mooie verkeersweg of zijn er nog andere meningen over, de aanwezigen mochten hen mening hierover geven.
Het was een interessante avond en er werd goed mee gedacht over interessante onderwerpen.

Bron: uitnodiging buurtcafé