Lourdesviering 2021

Afgelopen middag was er in de O.L.V. van Lourdeskerk in de wijk Witttevrouwenveld de jaarlijkse Lourdesviering.
Voorgaande jaren was de kerk over vol, de mensen kwamen uit heel zuid Limburg om deze
mooie viering bij te kunnen wonen.
Tijdens deze viering wordt er gevierd dat Maria aan het meisje Bernadette in Lourdes verscheen.
Echter door de Corona maatregelen werd Pastor Mattie gedwongen een keuze te maken om dit jaar nagenoeg geen kerkgangers toe te laten.
Hij kon het niet verkroppen om de viering dit jaar over te slaan want juist in deze tijd hebben de zieken expliciet aandacht nodig. Maar zoals vele weten is Mattie Jeukens altijd vindingrijk om hier iets ludieks
van te maken.
Hij had nu via de sociale media en de plaatselijke krant De Limburger de mensen opgeroepen om via de livestream http://www.kerkkomnou.nl de viering te volgen.
Hij gaf aan dat ze bij voorgaande livestreams konden zien dat er veel mensen de dienst volgden en
dat het ook vanuit alle windstreken vanuit de hele wereld meegekeken werd.
Voor deze viering had hij wel Beppie Kraft gestrikt om het Ave Maria te zingen en hij gaf in het
interview aan dat het jammer is dat er nu na de viering niet gezamenlijk een kop koffie kan worden gedronken.
Verder gaf hij aan dat het verbind en samen zijn nu onder druk staat maar gaf als boodschap mee
“hou vol, ook aan dit komt een einde”.
De parochie is blij dat Pastor Mattie Jeukens deze viering toch wilde laten doorgaan,
ook al was het digitaal.
iedereen was nu via een livestream met elkaar verbonden.
We hopen volgend jaar weer in een goed gevulde kerk deze viering te mogen vieren.